Yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, yasalara tam uyumlu çevre kirliliğinin önlenmesini, faaliyetler sırasında oluşan atıkları öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini talep etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi var olma sebebi kabul eder.